Загальна характеристика становища українських земель на початку ХХ ст.

Історія українського народу – це, в першу чергу, історія боротьби за свою державність. Наприкінці ХІХ ст. почалося відродження національної свідомості теоретично в працях М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Грушевського та інших. Згодом національно-визвольна ідея пропагувалася через громади, «Просвіти», товариства, гуртки тощо. Тож, піднесення національної свідомості ставало дедалі реальнішим чинником і спонукало до боротьби… Читати далі »

Культура Київської Русі: загальні особливості та релігійні уявлення

Як і всі світові культури, культура Київської Русі мала свої особливості. Загальні риси. Культура Київської Русі мала такі основні риси та особливості: Визначальний вплив християнської релігії на матеріальну та духовну культуру Давньої Русі. З хрещенням Русі у 988 християнство починає впливати на абсолютно усі сфери матеріальної та духовної культури. В мистецтві домінують біблійні сюжети, у… Читати далі »

“Салічна правда”

Впродовж тривалого часу більшість європейського населення в середні віки ще жила за старими римськими законами. Кельти слов’яни, германці зберігали на території колишньої Римської імперії традиційне звичаєве право, яке в них змінювалось вкрай поволі. Але поява у них держав, а також тісні контакти з романізованим населенням, яке вже мало писані закони, посприяли писемній фіксації норм звичаєвого… Читати далі »

Походження слов’ян. Основні концепції походження слов’ян

Етногенез (походження народів) слов’ян – питання доволі дискусійне. Історична наука накопичила дуже багато концепцій  походження слов’ян, які дуже часто протилежні одна одній. Такий стан речей зумовлений браком джерел та значною політизацією питання. Перш ніж зупинитися на основних концепціях походження слов’ян потрібно визначити: хто такі слов’яни та народи, які можна назвати слов’янськими? Слов’яни – це велика група споріднених… Читати далі »

Промислова революція

      Промислова революція (також використовується назва промисловий переворот) відбулася у XV??? – X?X ст. , це період переходу від аграрного до індустріального суспільства у країнах Західної Європи та Північної Америки. Також промислова революція  характеризується посиленням урбанізації – зростанням ролі міст, та міського населення зокрема.

Україна в роки німецької окупації

Територія України була практично повнісю окупована німецькими військами вже через 4 місяці після нападу на Радянський Союз. 22 липня 1942 року німці захопили м.Свердловськ Ворошилоградської області, остаточно окупувавшии територію Української PCP. У грудні 1941 р. вони контролювали  42% території Європейської частини СРСР з населенням близько 80 млн. чоловік.

Проблеми та перспективи українського бібліографознавства

У нинішніх умовах виникає нове, інформаційне суспільство. Інформаційне суспільство можна розглядати як продовження еволюції індустріального та постіндустріального суспільства, при цьому спостерігаються найбільш швидкі темпи зростання секторів створення та споживання інформації. Кардинальним чином змінюється роль і місце інформації й знань в діяльності людини, вони перетворюються в один з найважливіших ресурсів, поряд з енергією та корисними копалинами.… Читати далі »

Пунічні війни

Пунічні війни – три війни між Римською республікою та Карфагеном, в сукупності тривали більш як сто років – з 264 року до н.е. і до 146 року до н.е. – коли Карфаген був зруйнований, і Римська держава стала найпотужнішою у Західному Середземномор’ї. Перша Пунічна війна спалахнула у 264 році до н.е., коли Рим втрутився у… Читати далі »

Єгипетські піраміди

Піраміди були побудовані у часи, коли Єгипет був однією з найбагатших та найпотужніших цивілізацій у світі. Уособленням могутності Давнього Єгипту були Великі Піраміди в Гізі, які є одним з найбільш визначних штучних споруд в історії людства. Піраміди символізували велич та могутність фараонів,  місце яке займав фараон в єгипетському суспільстві. Хоча піраміди будувалися від початку Давнього… Читати далі »

Міста Генуезької Газарії

У 60-х роках XIII ст. генуезці вже міцно закріпилися в Північному Причорномор’ї. Дуже швидко, одна за іншою, тут зявляються торгівельні факторії, які перетворюються  на справжні, часто достатньо великі і впливові міста, такі, як Кафа (Феодосія) і Тана (Азов). Але ще до укладення Німфейського договору  генуезці вже мали міцні позиції в  цих землях. У 1226 році… Читати далі »