Архів категорії: Історія України

Загальна характеристика становища українських земель на початку ХХ ст.

Історія українського народу – це, в першу чергу, історія боротьби за свою державність. Наприкінці ХІХ ст. почалося відродження національної свідомості теоретично в працях М. Костомарова, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Грушевського та інших. Згодом національно-визвольна ідея пропагувалася через громади, «Просвіти», товариства, гуртки тощо. Тож, піднесення національної свідомості ставало дедалі реальнішим чинником і спонукало до боротьби… Читати далі »

Культура Київської Русі: загальні особливості та релігійні уявлення

Як і всі світові культури, культура Київської Русі мала свої особливості. Загальні риси. Культура Київської Русі мала такі основні риси та особливості: Визначальний вплив християнської релігії на матеріальну та духовну культуру Давньої Русі. З хрещенням Русі у 988 християнство починає впливати на абсолютно усі сфери матеріальної та духовної культури. В мистецтві домінують біблійні сюжети, у… Читати далі »

Походження слов’ян. Основні концепції походження слов’ян

Етногенез (походження народів) слов’ян – питання доволі дискусійне. Історична наука накопичила дуже багато концепцій  походження слов’ян, які дуже часто протилежні одна одній. Такий стан речей зумовлений браком джерел та значною політизацією питання. Перш ніж зупинитися на основних концепціях походження слов’ян потрібно визначити: хто такі слов’яни та народи, які можна назвати слов’янськими? Слов’яни – це велика група споріднених… Читати далі »

Україна в роки німецької окупації

Територія України була практично повнісю окупована німецькими військами вже через 4 місяці після нападу на Радянський Союз. 22 липня 1942 року німці захопили м.Свердловськ Ворошилоградської області, остаточно окупувавшии територію Української PCP. У грудні 1941 р. вони контролювали  42% території Європейської частини СРСР з населенням близько 80 млн. чоловік.

Міста Генуезької Газарії

У 60-х роках XIII ст. генуезці вже міцно закріпилися в Північному Причорномор’ї. Дуже швидко, одна за іншою, тут зявляються торгівельні факторії, які перетворюються  на справжні, часто достатньо великі і впливові міста, такі, як Кафа (Феодосія) і Тана (Азов). Але ще до укладення Німфейського договору  генуезці вже мали міцні позиції в  цих землях. У 1226 році… Читати далі »

Боспорське царство

Джерела з історії Боспорського царства. Першою писемною згадкою про Боспорське царство міститься в роботі Гекатея Мілетського «Землеопис» (книга Гекатея не дійшла до нас в повному обсязі, а лише у згадках більш пізніх авторів). Крім Гекатея Мілетського про Боспор писали античні вчені: Страбон («Географія»), Клавдій Птолемей, Діодор Сицилійський, Полієн, Тацит, Амміан Марцелін, Помпоній Мела та Стефан… Читати далі »

Військове мистецтво сарматів

В давній історії України одне з провідних місць посідає сарматська доба. Іраномовні племена кочовиків-сарматів протягом майже 600 років складали головну етно-політичну силу в степу та лісостепу України та відігравали значну роль в історичному розвитку територій, котрі вони займали і з якими межували, доба сарматського панування нерозривно пов’язана з їх славою непереможних воїнів. Сарматські племена, як… Читати далі »

Кочові племена Південної України: загальна характеристика

Євразійські степи – це найбільша рівнина на Землі. Степи простягаються від берегів Тихого океану – Маньчжурії і досягають Угорщини, утворюючи неозору рівнину яка простягається приблизно на 6 тис. км. Горні системи Тянь-Шань, Урал та Карпати, а також великі річки – Дніпро, Дон, Волга та ін. не становили великих перешкод для міграції кочового населення в давнину.… Читати далі »

Сармати

Назва та походження. Історичній науці не відома самоназва сарматів. Греки та римляни називали сарматами або сірматами кочові племена, які запанували в українських степах у III ст. до н.е. На думку лінгвістів, слово «сармат» походить від давньоіранського слова «саоромант», що означає – «підперезаний мечем». Античний історик Геродот свідчить, що пращури сарматів проживали на схід від скіфських… Читати далі »

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921-1938): партійне будівництво

У міжвоєнний період землі Західної України були поділені між кількома державами: до складу Польщі увійшли Східна Галичина, Полісся, Волинь та Підлящщя; до складу Румунії увійшли Буковина та Північна Бессарабія; до Чехословаччини відійшло Закарпаття. Становище українців у цих державах не було однаковим, у межах кожної з них українці демонстрували різні рівні самоусвідомлення та політичної активності.