Доба Бронзи на території України

Автор | 09.05.2024

Хронологія – Кін. ??? – поч ? тіис до н.е. Бронза –це штучний метал, сплав міді та олова (інколи замість осова використовували сурму, свинець, арсен). Бронза більш легкоплавна чим мідь, тому і поступово витіснила мідь із широкого вжитку. Проте, протягом всього Бронзового Віку, в тій чи іншій мірі населення України, продовжувало використовувати крем’яні знаряддя праці.

Доба Бронзи поділяється на три періоди – Рання ( XXV–XVII ст. до н. е), Середня (XVII–XV ст. до н. е.) та Пізня  (XV-ІХ ст. до н. е.).
Епоха Бронзи остаточно ознаменувала формування творах основних етнокультурних зон:
1. Степ – Південні регіони України, на цій території існували ямна, катакомбна та зрубна археологічні культури.
2. Лісостеп – приблизно території Центральної України з прилеглими території. Перехідна зона між Степом та Поліссям. Лісостеп був представлений комарівською археологічною культурою
3. Полісся – північ України, лісовий пояс. На території Полісся панувала білогрудівська археологічна культура.

Основні характеристика Бронзового Віку:

1. Відбувається перший суспільний поділ праці – відокремлюється скотарство та землеробство. Рінзі природі умови зумовили необхідність спеціалізації в господарстві. В районах Південної України де через брак вологи не можливе було повноцінне землеробство формується скотарські культури, які згодом взагалі переходять до кочового скотарства. Зовсім інша картина була в Лісостепу та частково Поліссі. На цих територія можна було вирощувати сільськогосподарські культури: ячмінь, пшеницю, просо та жито. Між різноплановими в господарчому аспекті культурами починають утворюватися все тісніші торгові зв’язки товарами стають не тільки вироби з металу, а уже й зерна та м’ясо тварин.

2. Розвиток продуктивних сил сприяв поглибленню майнової диференціації в Бронзовому Віці. Поступово починає формується стан воєнної аристократії – яка займається тільки військовою справою, особливо сильно ці процесі відбувалися у степових культурах.
3. Відбувається формування великих племен, інколи навіть союзів племен (але ще дуже аморфні).
4. Поступово з великої сім’ї виокремлюється мала сім’я, що складалася з – чоловіка, дружини та дітей.
5. Формування великих етнічних спільнот. До сих пір серед істориків відбуваються дискусії чи можна прослідкувати серед культур

Знахідки Доби Бронзи

Фото за сайту wikipedia.org

Бронзового Віку етнічне походження. Дуже обережно можна говорити про протослов’янські культури лісостепу та степу. Багато дослідників відносять пізню зрубну культуру до кіммерійців – і наполягають на автохтонному походженні цієї останніх.
З появою перших історично відомих кочових племен та розповсюдження чорного металу Доба Бронза змінюється Залізним Віком.

Схожі статті

Залишити відповідь