Середні Віки

Автор | 08.04.2024

Термін Середні Віки має умовний характер. До сьогодні велика кількість медієвістів (медієвістика – розділ історичної науки, що вивчає Середньовіччя) сперечаються щодо визначення цього поняття, його періодизації та географічних рамок. На сьогодні, медієвістика накопичила велику кількість фактів, які дозволяють прояснити ситуацію з приводу поняття Середні Віки.

У більшості читачів поняття «Середні Віки» ототожнюється з словосполученням «Темні Віки», тобто період занепаду блискучої античної культури і перехід до більш примітивних форм. Такому визначенню чи завдячуємо італійським гуманістам, а особливо Ф. Петрарці, який будучу знавцем класичної латини, називав «Темними Віками» період домінування вульгарної (спрощеної), кухонної латини. Саме поняття «Середні віки» (лат. medium ?vum – середній вік) вперше запропонував Флавіо Бьондо в роботі «Декади історії, починаючи від занепаду Римської імперії» (1483) для позначення періоду історії між Античністю та добою Відродженням.

В сучасних підручниках також використовуються терміни Середні та Темні Віки, але надаючи їм трохи іншого значення, і використовуючи для зручності у вивчені світової історії. Середніми віками називають період історії  з кін. V ст. до кін. XV – поч. XVI ст., в історії Західної Європи, а також  для Східної і Південної Європи, і навіть в історії Азії та Африки. Темники Віками називають період в історії Західної Європи з кін. V до VIII ст., що в сучасній періодизації відповідає Ранньому Середньовіччю.   Також сучасні медієвісти прагнуть не ідеалізувати культурний занепад Європи епохи Середньовіччя, проте відзначають зниження загального культурного розвитку.

Періодизація епохи Середньовіччя

Загальноприйнятими датами які визначають межі Середньовіччя є:

  1. Початок Середньовіччя – 4 вересня 476 року, коли римський імператор  Ромул Август відрікся від престолу. Римська імперія впала і з нею Античність, людство вступило в епоху Варварських королівств.
  2. Кінець Середньовіччя – 12 жовтня 1492 року, відкриття Америки Христофором Колумбом.

Крім цих дат можуть використовуватися такі:

  1. Початок Середніх Віків –  313 р. Медіоланський едикт – проголошення релігійної свободи в Римській імперії; 395 р. – остаточне розділення Римської імперії на Східну і Західну; VI ст.  виникнення ісламу, ця дата використовується в енциклопедії ЮНЕСКО «Історія людства».
  2. Кінець Середніх Віків – 1321 р. написання «Божественної комедії» Данте; 1453 р. – падіння Константинополя, і Візантійської імперії; середина XVI ст. – винайдення книгодрукування Й. Гутенбергом; 1517 р – початок Реформації; 1525 р. – Битва при Павії; 1640 р. – початок Англійської Буржуазної революції;   1648 р. – закінчення Тридцятилітньої війни; 1789 р. – початок Великої Французької Буржуазної Революції.

Кожні спеціалісти по-своєму обґрунтовують граничні межі Середніх Віків, але ми будемо використовувати класичну періодизацію – з 476 р. до 1492 р.

Географічні межі Середньовіччя. З приводу цієї проблеми думки істориків також розділяються. Полярність думок дуже відрізняється – від присвоєння Середньовіччя лише як культурного феномену Франції, чи розповсюдження  практично на весь світ  окрім Австралії, Океанії та Чорної Африки. Класичний погляд на географічні межі епохи Середньовіччя визначає такі межі:

  1. Західна Європа
  2. Балкани ( Візантійська імперія)
  3. Також доволі часто в контексті Середньовіччя розглядається Східна Європа та Близький Схід.

Використання таких термінів як «Середньовічний Іран», «Середньовічна Індія», «Середньовічний Китай» правомірно, але лише в специфічних періодизаціях для згаданих вище країн.

Схожі статті

Залишити відповідь