Архів теґу: документознавство

Об’єкти та суб’єкти права у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності

Ефективна організація інформаційної діяльності в суспільстві можлива тільки за умов її адекватного правового забезпечення. Доцільність аналізу та практичного застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності як однієї з гілок законодавства про інформаційну діяльність обумовлена специфікою інтелектуального продукту та його місцем у процесі управління. Справа не лише в тому, що інтелектуального продукту у більшості випадків являє… Читати далі »

Виникнення та розвиток бібліографічної діяльності

Довгий історичний шлях розвитку книжкової справи привів до відокремлення бібліографічної діяльності у самостійну галузь суспільної практики. Якщо в античному світі бібліографія мала синкретичний характер (тобто була нерозчленованою, мало розвинутою), виступала як похідне, супровідне явище історико-літературних занять з книгою, то в епоху повсюдного запровадження книгодрукування (XV–XVI ст.) вона стає фактором загального піднесення національних культур. У XVIII–XIX… Читати далі »

Законодавча база, яка регулює архівну складову в обробці документної інформації

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства є Державний комітет архівів України (скорочено Держкомархів України).

Основні положення законів України про інформаційну діяльність та охорону прав інтелектуальної власності

Законодавство України про інформаційну діяльність в цілому викладено у ряді законів і підзаконних актів. Для ілюстрації наведемо основні положення найважливіших із них. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” поширюється на друковані засоби масової інформації, засновані в Україні, а також на друковані засоби масової інформації інших держав, які розповсюджуються в Україні.

Бібліографічна складова в обробці документної інформації

Основними напрямами бібліографічної діяльності є: 1) створення бібліографічної (вторинно-документальної) інформації всіх видів і форм, 2) доведення БІ (бібліографічної інформації) до споживачів, 3) науково-теоретичне осмислення бібліографії як суспільного явища. Бібліографія, таким чином, є закономірним, органічним сполученням науки і практики.

Закон України «Про інформацію» — базовий правовий акт у системі регулювання інформаційних відносин в Україні

Закон України «Про інформацію» набув чинності 2 жовтня 1992 р. Дія цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства та держави при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації. Закон установлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного… Читати далі »